Hej och välkommen till Trädgårdsfogden!

Passion för en välmående trädgård: jag hittar lösningar som passar din plats: skötsel, trädvård, beskärning, trädfällning, röjning, plantering och anläggning


Trädgårdfogden är ett enmansföretag som drivs av mig Marian Voigt. Jag kan bidra med många års erfarenhet inom skötsel av grönytor och trädvård. Det är mycket viktigt för mig att du får precis den hjälp som du önskar. Därför erbjuder jag en bra och tydlig kommunikation från första början till slutet av ett uppdrag, vare sig litet eller stort projekt. 

För att lösa utmaningar just i din trädgård använder jag mig av min egen kunskap men också - om det behövs - kunskapen av ett flertal duktiga kollegor i branschen som jag har byggt ett tryggt samarbete med. Inga uppdrag är för konstiga, hör av dig så hittar vi en lösning tillsammans. 


Miljöfrågor, hållbarhet och kretsloppstänk ligger mig varmt om hjärtat. Varje plats är unik och behöver sina specifika lösningar. För mig är det viktigt att lösa problem och inte skapa nya. Jag letar efter lösningar och använder arbetsmetoder som bidrar till att skötseln blir mindre över tid, det sparar resurser och pengar för både mig och mina kunder. Jag försöker arbeta med naturen och inte emot den dvs. rätt åtgärd vid rätt tidpunkt med bra effekt. Målet med mitt företagande är att minimera min miljömässiga påverkan. Detta ska ske genom att: 

  • Prioritera arbeten i närområdet av Stallarholmen 
  • I mån av möjlighet använda handverktyg, eldrivna verktyg och fordon (för närvarande kör jag på biogas)
  • Inte använda konstgödsel eller ej naturliga bekämpningsmedel 
  • Handla lokalt, stödja den lokala ekonomin, anlita enbart lokala leverantörer och underleverantörer